ROK 2019
ROK 2019

              Na podstawie IMiGW-PIB informujemy, że prognozuje się  w dniach od 27.07.2019 r. do 28.07.2019 r. wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru. A od dnia 28.07.2019 r. do 29.07.2019 r. prognozuje się temp. maks. w dzień do 33°C.

Informujemy, że na terenie gminy Rojewo wystąpiła susza w kolejnych rodzajach upraw na następujących kategoriach glebowych:


Piaski luźne (I kategoria podatności na suszę wg. IUNG):


• Zboża ozime
• Zboża jare
• Kukurydza na ziarno
• Kukurydza na kiszonkę
• Rośliny strączkowe
• Tytoń
• Truskawki
• Warzywa gruntowe
• Krzewy owocowe


Piaski gliniaste (II kategoria podatności na suszę wg. IUNG):


• Zboża jare
• Kukurydza na ziarno
• Kukurydza na kiszonkę
• Krzewy owocowe
• Rośliny strączkowe


Wnioski o oszacowanie strat można pobrać z załączników lub w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. 9.

Pobierz wniosek

        W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Urzędu Gminy w sprawie suszy rolniczej informujemy, że na terenie  gminy nadal nie została ona stwierdzona przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Niestety w tej sytuacji przepisy prawne nie pozwalają na powołanie komisji ds. szacowania szkód. W tej sytuacji pozostało nam tylko wystosowanie apelu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, którego treść znajduje się poniżej:

UWAGA ROLNICY!

ODBIÓR CZYSTYCH, OPRÓŻNIONYCH POJEMNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

25.06.2019 - Liszkowo, Wybranowo, Ściborze, Topola, Mierogoniewice,

26.06.2019 - Budziaki, Żelechlin, Rojewo, Płonkówko, Płonkowo,

27.06.2019 - Liszkowice, Jezuicka Struga, Jurancice, Jarki, Stara Wieś,

28.06.2019 - Zawiszyn, Osiek Wielki, Osieczek, Rojewice, Magdaleniec, Glinno Wielkie

W dniu odbioru należy umożliwić firmie Sanikont odbiór pojemników poprzez wystawienie pojemnika poza teren nieruchomości. Niewykonanie powyższego obowiązku spowoduje nałożenie kary finansowej oraz może wpłynąć na wzrost wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Rojewo realizowany jest projekt pt.:

 

Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Celem projektu  jest nabycie przez 249 Uczniów (120 Kobiet) kompetencji kluczowych, wsparcie 43 Uczniów (15 Kobiet) ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

(w tym 6 osób z niepełnosprawnościami).

W ramach projektu, w szkole doposażonych zostanie 7 pracowni do prowadzenia zajęć,

w tym 3 pracownie matematyczne i 4 pracownie, w których prowadzone są przedmioty przyrodnicze.

15 nauczycieli (15 Kobiet ) w okresie 01.09.2019 r. - 30.06.2021 r. podniesie kompetencje zawodowe w ramach realizowanego projektu.

 

 

Wartość projektu: 775 736,02 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 659 375,61 zł

ROK 2019

13 i 14 czerwca b.r. (czwartek, piątek), zajęcia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rojewie, zostają skrócone do 30 min. (jednostka lekcyjna).

        W związku z powyższym odwozy dzieci dojeżdżających będą odbywały się następująco:

- I odwóz- 11:10 sprzed Szkoły Podstawowej w  Liszkowie

                  11:25 sprzed Szkoły Podstawowej w Rojewie

                11:45 sprzed Szkoły Podstawowej w Ściborzu

- II odwóz – 12:40 zgodnie z dotychczasowym planem odjazdu

ROK 2019

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU PROWADZI REKRUTACJĘ MŁODZIEŻY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Dołączając do nas masz możliwość nauki w następujących formach kształcenia:

 

 • VII i VIII KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA

- możliwość nauki od 15 roku życia
- system nauki: dzienny
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy
- wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu iwynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki wróżnych zawodach;

 

 • I, II, III KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

- możliwość nauki od 15 roku życia
- system nauki: dzienny
- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki wróżnych zawodach

 • RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU ORAZ SZKOLENIE KURSOWE – FORMA POZASZKOLNA


- nauka zawodu u rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych
- brak obowiązku kontynuowania nauki w szkole
- system nauki: dzienny
- egzamin państwowy dający pełne kwalifikacje zawodowe
- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki w zawodach rzemieślniczych

 

PAMIĘTAJ!!!

NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!

ZA PRAKTYKI OTRZYMUJESZ WYNAGRODZENIE NA WŁASNE POTRZEBY!!!

BĘDZIESZ MIAŁ MOZLIWOŚĆ ROZWINĄĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA ORAZ ZWIEDZIĆ POLSKĘ I NIE TYLKO J!!!

 

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU, ul. Metalowców 7,  tel. 52 307 01 49

e-mail: 2-3hp.inowroclaw@ohp.pl

      Urząd Gminy w Rojewie informuję, że firma odbierająca odpady w piątek 31.05.2019 r. rozwiązała umowę świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo. W związku z powyższym planowany odbiór odpadów w czerwcu odbędzie się w innych dniach niż w harmonogramie po wyłonieniu nowej firmy. Informacja dotycząca nowych terminów odbioru dostępna będzie na stronie www.rojewo.pl.

ROK 2019

INFORMUJEMY, ŻE PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W ROJEWIE W DNIACH 01.05.2019R. ORAZ 04.05.2019 R. BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Życzenia Wielkanocne

Aby Wielkanoc w tym właśnie roku,
nadeszła z dużym sukcesem u Twego boku,
aby życie układało Wam się zdrowo,
zarówno prywatnie jak i zawodowo.
Jak najwięcej chwil radosnych,
i przepięknej wiosny!


Życzy Wójt Gminy Rojewo - Rafał Żurowski

wraz z Przewodniczącą Rady Gminy - Joanną Mąką

        Urząd Gminy w Rojewie informuje, że w dniu 20.04.2019 r. tj. Wielka Sobota Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK będzie zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.

           Kolorowe palmy, stroiki, zajączki, baranki, oryginalne wydmuszki i pisanki , a także kartki świąteczne - to tylko niektóre "dzieła", jakie można było kupić na III Kiermaszu Wielkanocnym zorganizowanym 7 kwietnia 2019 r w hali w Rojewie. Głównym celem, jaki przyświeca organizacji kiermaszu jest promocja lokalnych twórców ludowych, utrwalenie świątecznych tradycji i zwyczajów oraz integracja środowisk lokalnych. W tegorocznym kiermaszu swoje rękodzieła zaprezentowały: Stowarzyszenie „Złote Kłosy” Rojewo , Pani Alicja Jakubowska, Pani Danuta Linczak, Pani Władysława Czochór, Pani Bożena Kłosowska, Pani Aleksandra Sidorowicz, Pani Renata Oliwa Martyna Waloch-Małolepsza, Małgorzata Link, Pani Magdalena Tarasek, Pani Barbara Gołębiewska Pani Wioletta Buzuk, Pani Edyta Krawczyk, Sołectwo Rojewo. W ramach obchodzonego również w tym dniu Światowego Dnia Zdrowia przy jednym ze stoisk można było zbadać swój wiek metaboliczny i zakupić różnego rodzaju kosmetyki naturalne firmy Thian De. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych, którzy mogli bezpłatnie skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni i własnoręcznie ozdobić pisankę. W trakcie kiermaszu został rozstrzygnięty konkurs na „Najlepszy Sernik Wielkanocny". Do udziału w konkursie swoje serniki zgłosiły: KGW Liszkowo, Sołectwo Liszkowo, Barbara Gołębiewska-Rojewice, Halina Krzewina-Płonkówko, Danuta Linczak-Stara Wieś, Władysława Czochór- Zawiszyn. Poziom był wyrównany, komisja w składzie: Rafał Żurowski- Wójt Gminy Rojewo- przewodniczący komisji, Aneta Miklas właścicielka Cukierni „Wypieki Domowe”-członek komisji, Jan Prusak właściciel Cukierni „Manufaktura Słodkości” miała trudne zadanie, by wyłonić zwycięzcę. Kryteria jakie komisja wzięła pod uwagę to: walory smakowe, estetyka podania, elementy dekoracyjne związane z tradycją wielkanocną, oryginalność i pomysłowość. Podczas Kiermaszu wręczono również nagrody i dyplomy dla Sołectw za udział w konkursie na „Najładniejszą Palmę Wielkanocną”. 
Poniżej przedstawiamy wyniki:
Konkurs „Sernik”
I miejsce KGW Liszkowo
II miejsce Władysława Czochór- Zawiszyn
III miejsce Barbara Gołębiewska-Rojewice

Wyróżnienia: Sołectwo Liszkowo
Konkurs „Palma”
Wyniki:
Miejsce I Sołectwo Jaszczółtowo-Jezuicka Struga 
Miejsce II Sołectwo Płonkówko
Miejsce III Sołectwo Rojewice

Wyróżnienie Sołectwo Wybranowo, Sołectwo Płonkowo


Organizatorzy dziękują serdeczne raz jeszcze wszystkim wystawcom i osobom zaangażowanym w organizację Kiermaszu.

Zdjęcie dostępne na stronie Facebook Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie

ROK 2019

Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocnąGmina Rojewo i Samorządowy Zespół Oświaty i kultury w Rojewie ogłasza konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną pod patronatem Wójta Gminy Rojewo Rafała Żurowskiego. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocną oraz rozwijaniem inwencji twórczej.

Mamy nadzieję, że konkurs stworzy okazję do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej, promocji dorobku kulturowego wsi, integracji środowisk wiejskich oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

 

Zachęcamy serdecznie wszystkie sołectwa do udziału w konkursie.

 

Regulamin Konkursu

ORGANIZATOR

 • Gmina Rojewo i Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie

CEL:

 • Kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą,
 • Promocja dorobku kulturowego wsi,
 • Integracja środowiska lokalnego,
 • Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.

UCZESTNICY:

 • Sołectwa Gminy Rojewo

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną tradycyjną palmę wielkanocną- jedna palma z danego sołectwa( ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 1,5 metra),
 • Palmy powinny być wykonane z materiałów naturalnych: bukszpanu, bazi, żarnowca, suchych kwiatów, bibuły, wstążek itp.
 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe(kupione), wykonane ze sztucznych gotowych(kupionych) materiałów i elementów zdobniczych.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Palmy należy dostarczyć do 1 Kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 do biura Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury  w Rojewie.
 • Dostarczone na konkurs palmy zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 Kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 w hali sportowej w Rojewie podczas III Kiermaszu Wielkanocnego, gdzie nastąpi ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

KRYTERIA OCENY:

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • estetykę wykonania
 • zgodność z regulaminem
 • pomysłowość i inwencję twórczą
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych

NAGRODY:

 • za najpiękniejsze palmy przyznane zostaną nagrody rzeczowe (nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca)
 • na stronie internetowej www.rojewo.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu oraz galeria zdjęć z konkursu.

KONTAKT:

 • Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu-Pan Bartłomiej Zieliński tel.533 322 504 lub 785546454
ROK 2019
ROK 2019

Wójt Gminy Rojewo informuje, że w odpowiedzi na konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wsparcia w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony w dniu 26 października 2018 r. wpłynęło 8 ofert. Dokonano oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Do dofinansowania wybrano 7 zadań publicznych.

Podział środków na powierzenie zadań publicznych przedstawia się następująco:

w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • Ochotnicza Straż Pożarna  w Rojewicach – 3 000,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna  w Rojewie – 3 000,00 zł
 • Ludowy Zespół Sportowy „Znicz”  – 29 000,00 zł

w zakresie wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosy” – 2 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet – 4 500,00 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej – 5 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „Wrzos” – 2 500,00 zł

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń.zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (tzw. opłata retencyjna). Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ust. 1 Prawa wodnego wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem (np. kostka brukowa), mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata będzie ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia będzie zobowiązany wnieść  ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczona zostanie  mu informacja. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Mieszkańcy gminy Rojewo, zobowiązani na podstawie Prawa wodnego do ponoszenia opłaty retencyjnej, proszeni są o dostarczenie wypełnionych oświadczeń do Urzędu Gminy Rojewo, pokój nr 9, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

 

 

Przykład nieruchomości podlegającej opłacie:

Nieruchomość składająca się z działek o numerach 128/1 oraz 128/2 objęta jest księgą wieczystą o numerze BY1I/00012345/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi 4030 m2 (40,30ar), a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3500 m2.

Na nieruchomości usytuowane są:

budynek mieszkalny, budynek usługowo handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy : 1250 m2 (12,50ar)

parking z kostki brukowej: 1427 m2 (14,27ar)

droga utwardzona: 228 m2 (2,28ar)

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2905 m2 (29,05ar)

Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2905 m2/4030 m2) 0,72 czyli 72%. a więc nieruchomość spełnia drugie określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Nieruchomość nie posiada przyłącza do systemu kanalizacji deszczowej, ani innego odprowadzenia wód opadowych, tym samym podlega obowiązkowi opłaty „retencyjnej”.

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie 

ROK 2019