Gospodarka komunalna

Szczegóły

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, na wzór tych które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w/w ustawą, to:

  • Powierzenie gminom władztwa nad odpadami, wprowadzenie dla właścicieli nieruchomości jednej metody naliczania opłaty za odbieranie odpadów,
  • Nowy system zakłada zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów oraz przejęcia tej funkcji przez gminy, które na drodze przetargu będą wybierać firmę odbierającą odpady,
  • W nowym systemie każdy obywatel, będzie płacił opłatę za odpady komunalne na rzecz gminy, która zadba o to, żeby zostały one odebrane i poddane odzyskowi bądź unieszkodliwianiu. Dzięki odprowadzaniu takiej opłaty za odpady, zniknie pokusa oszczędzania poprzez nielegalne wywożenie śmieci, np. do lasów,
  • Nowa ustawa rozwiąże także problem zapewnienia odpowiedniego strumienia odpadów trafiających do instalacji odzysku. Przyjęcie takich rozwiązań ma przyczynić się do zwiększenia wymaganych poziomów odzysku odpadów, a także umożliwi samorządom podejmowanie działań w zakresie budowy nowych instalacji do przetwarzania odpadów.

Cele ekologiczne jakie musi zrealizować gmina Rojewo

Obowiązek złożenia deklaracji

Wzór deklaracji

Jak należy segregować odpady

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najważniejsze akty prawne

 

 

- Zapraszamy do zapozaninia się ze strona stworzoną przez Ministerstwo specialnie dla najmłodszych. Kliknij tutaj !

 

 

 

Kontakt

Wszystkie informacje na temat spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo u Pana Piotra Sobocińskiego. Kontakt do referatu odpowiedzialnego:

Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska

Rojewo 8

88-111 Rojewo,

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.15-15.15

tel. 533 322 509

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja_final.pdf)Wzór deklaracji

Podatek akcyzowy

Szczegóły

W 2014 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 0,95 zł na 1 l oleju

Oficialna strona MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych 
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Realizacja inwestycji w 2011 roku

Szczegóły

Gmina Rojewo zorganizowała w 2011 r. inwestycje infrastrukturalne na łączną kwotę 2.469.433,69 zł.

W załączeniu szczegółowe informacje o realizowanych inwestycjach.

 

Wakacje 2012

Szczegóły

Informacje na temat zajęć letnich organizowanych na terenie Gminy Rojewo. Informacje aktualizowane na bieżąco. Ostania aktualizacja 19.07.2012

Plan pracy świetlicy w Rojewie

Plan pracy świetlicy w Ściborzu

Plan pracy fili bibliotecznych w Rojewicach i Jezuickiej Strudze

Plan pracy świetlicy wiejskiej w Wybranowie

Plan pracy świetlicy wiejskiej Liszkowo

Ogłoszenie

Szczegóły

dfgdsfd

bnvn

 

Podkategorie

   
© 2011 UG Rojewo