Gospodarka komunalna

Szczegóły

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, na wzór tych które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w/w ustawą, to:

  • Powierzenie gminom władztwa nad odpadami, wprowadzenie dla właścicieli nieruchomości jednej metody naliczania opłaty za odbieranie odpadów,
  • Nowy system zakłada zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów oraz przejęcia tej funkcji przez gminy, które na drodze przetargu będą wybierać firmę odbierającą odpady,
  • W nowym systemie każdy obywatel, będzie płacił opłatę za odpady komunalne na rzecz gminy, która zadba o to, żeby zostały one odebrane i poddane odzyskowi bądź unieszkodliwianiu. Dzięki odprowadzaniu takiej opłaty za odpady, zniknie pokusa oszczędzania poprzez nielegalne wywożenie śmieci, np. do lasów,
  • Nowa ustawa rozwiąże także problem zapewnienia odpowiedniego strumienia odpadów trafiających do instalacji odzysku. Przyjęcie takich rozwiązań ma przyczynić się do zwiększenia wymaganych poziomów odzysku odpadów, a także umożliwi samorządom podejmowanie działań w zakresie budowy nowych instalacji do przetwarzania odpadów.

Cele ekologiczne jakie musi zrealizować gmina Rojewo

Obowiązek złożenia deklaracji

Wzór deklaracji

Jak należy segregować odpady

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najważniejsze akty prawne

 

 

- Zapraszamy do zapozaninia się ze strona stworzoną przez Ministerstwo specialnie dla najmłodszych. Kliknij tutaj !

 

 

 

Kontakt

Wszystkie informacje na temat spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo u Pana Piotra Sobocińskiego. Kontakt do referatu odpowiedzialnego:

Referat Organizacyjny i Ochrony Środowiska

Rojewo 8

88-111 Rojewo,

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.15-15.15

tel. 533 322 509

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja_final.pdf)Wzór deklaracji

Podatek akcyzowy

Szczegóły

W 2014 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 0,95 zł na 1 l oleju

Oficialna strona MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych 
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Życzenia Wielkanocne

Szczegóły

Pogody ducha, zdrowia i radości

oraz wszelkiego dobra z okazji Świąt Wielkanocnych

życzą Wójt Gminy Rojewo, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu.

 

Wakacje 2012

Szczegóły

Informacje na temat zajęć letnich organizowanych na terenie Gminy Rojewo. Informacje aktualizowane na bieżąco. Ostania aktualizacja 19.07.2012

Plan pracy świetlicy w Rojewie

Plan pracy świetlicy w Ściborzu

Plan pracy fili bibliotecznych w Rojewicach i Jezuickiej Strudze

Plan pracy świetlicy wiejskiej w Wybranowie

Plan pracy świetlicy wiejskiej Liszkowo

Realizacja inwestycji w 2011 roku

Szczegóły

Gmina Rojewo zorganizowała w 2011 r. inwestycje infrastrukturalne na łączną kwotę 2.469.433,69 zł.

W załączeniu szczegółowe informacje o realizowanych inwestycjach.

 

Podkategorie

   
© 2011 UG Rojewo