adres:

88 – 111 Rojewo

telefon:

52 35 113 24 wew. 15

fax:

52 35 113 24

e-mail:

usc@rojewo.pl

kierownik:

Agnieszka Nieckarz

urzędowanie:

od poniedziałku do piątku w godzinach 715 – 1515

Agnieszka Nieckarz - kierownik USC, pokój nr 15, tel. 52 35-113-24 wew. 15

  • Załatwianie spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego
  • Załatwianie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych
  • Załatwianie spraw z zakresu Ewidencji Ludności

Pozostałe zadania przypisane Kierownikowi  Urzędu Stanu Cywilnego:

  • Organizowanie i przeprowadzanie wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów.
  • Prowadzenie stałego rejestru wyborców.