Gmina Rojewo realizuje zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków pozyskanych z zewnątrz.

W latach 2010 - 2014 Gmina Rojewo pozyskała dotacje z funduszy Unii Europejskiej, dotacje z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W finansowaniu inwestycji pomocne były również pożyczki z WFOŚiGW i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim. Pozyskane środki finansowe przeznaczono w większości na inwestycje w infrastrukturę gminną.

W gminie były realizowane projekty wspófinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, który jest finansowany Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego oraz projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który jest finansowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Gmina Rojewo wszystkie zrealizowane projekty sfinansowała z własnego budżetu. Otrzymane dotacje były refundacją poniesionych kosztów.

Załącznik:

1. Zadania inwestycyjne w kadencji 2010 - 2014