Opłaty od osób fizycznych

Sposób segregowania odpadów

Stawka od jednej osoby

Odpady zbierane w sposób selektywny

9,5 zł

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

27,20 zł

 

 

 

 

 

Opłaty od przedsiębiorstw

Sposób segregowania odpadów

Rodzaj pojemnika

Cena od pojemnika

Odpady zbierane w sposób selektywny

pojemnik 110 l / 120 l

pojemnik 240 l

pojemnik 1100 l
pojemnik 5000 l

pojemnik 7000 l

pojemnik 10000 l

24,00 zł

45,20 zł

103,80 zł

437,50 zł

662,00 zł

895,17 zł

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

pojemnik 110 l / 120 l

pojemnik 240 l

pojemnik 1100 l
pojemnik 5000 l

pojemnik 7000 l

pojemnik 10000 l

68,60 zł

129,10 zł

296,50 zł

1250,30 zł

1891,45 zł

2557,62 zł