Opłaty od osób fizycznych

Sposób segregowania odpadów

Stawka od jednej osoby

Odpady zbierane w sposób selektywny

20 zł

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

40 zł

 

 

 

 

 

Opłaty od przedsiębiorstw

Sposób segregowania odpadów

Rodzaj pojemnika

Cena od pojemnika

Odpady zbierane w sposób selektywny

pojemnik 110 l / 120 l

pojemnik 240 l

pojemnik 1100 l
pojemnik 5000 l

pojemnik 7000 l

54,00 zł

108,00 zł

250,00 zł

1250,00 zł

1875,00 zł

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

pojemnik 110 l / 120 l

pojemnik 240 l

pojemnik 1100 l
pojemnik 5000 l

pojemnik 7000 l

108,00 zł

216,00 zł

500,00 zł

2500,00 zł

3750,00 zł