Liszkowo to miejscowość położona na Kujawach, na północ od Inowrocławia. Znajduje się w niej wzniesiony w 1713 r. zabytkowy, drewniany kościół pod patronem  św. Anny. Jest to budowla jednonawowa z prezbiterium zamkniętym trójbocznie i kwadratową wieżą od zachodu. Wystrój i wyposażenie wnętrza jest barokowe i rokokowe. Przy Kościele znajduje się tablica pamiątkowa ofiar I Wojny Światowej. Kościół został wpisany do rejestru zabytków 1957 roku.

Teren przykościelnego cmentarza jest zadrzewiony. Rosnące tu drzewa, kasztanowce i lipy posadzone zostały przed II wojną światową. Od strony północno wschodniej stoi pomnik dla uczczenia pamięci parafian , żołnierzy poległych w I wojnie światowej. W środkowej części płyty umieszczony jest relief Matki Bożej Częstochowskiej. Po stronie południowej znajduje się dzwonnica oraz groby kapłanów i proboszczów. Znajduje się w tym miejscu również pamiątkowy obelisk wybudowany w latach 1809 - 1851. Cmentarz przykościelny czynny był w Liszkowie do pierwszej połowy XIX wieku. Najstarsze, oznaczone datami, groby na cmentarzu grzebalnym w Liszkowie datowane są na druga połowę XIX wieku.