Na przełomie XIX i XX wieku został wybudowany w stylu eklektycznym   okazały piętrowy dwór, z przewagą elementów klasycyzujących. Elewację ogrodową zdobił ryzalit zwieńczony szczytem oraz wgłębny portyk z dwiema kolumnami pseudo jońskimi. Wejście główne poprzedzały czterostopniowe schody oraz ganek wsparty na czterech filarach. Z tyłu dworu rozciągał się siedmio hektarowy park założony równocześnie z budową dworu.  Zachował

się dziewiętnastowieczny układ parkowy, w którym nadal dominują: jesiony wyniosłe, dęby szypułkowe, lipy drobnolistne oraz kasztanowce białe. Zespół dworsko- parkowy w Dobiesławicach mimo postępującej dewastacji nadal stanowi ciekawy punkt widokowy górujący nad równinną okolicą.