We wsi Rojewo znajduje się zabytkowy, poewangelicki  kościół zbudowany w 1905 – 1910 roku. Parafia Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych od 1976 roku jest kościołem parafialnym, rzymsko – katolickim. Jak wynika z kroniki kościoła, dawny zbór protestancki został zbudowany i pomurowany w stylu eklektyzmu  narodowego. Sam kościół z prezbiterium i zakrystią pozuje na styl romańsko - renesansowy, natomiast wieża główna zbudowana jest w stylu neoklasycyzmu, nawiązując do tradycji baroku. Parafia obejmuje następujące wsie: Jaszczóltowo, Jurancice, Płonkowo, Rojewo, Topola.