Zielona Struga – największy ciek wodny Puszczy Bydgoskiej. Ma 34,3 km długości. Jest lewym dopływem Wisły o powierzchni dorzecza wynoszącej 238 km², w tym lewego 76 km² i prawego 162 km². Zielona Struga wypływa z podmokłej okolicy na wschód od wsi gminnej Nowa Wieś Wielka, która leży przy drodze krajowej 25. Płynąc na wschód przyjmuje wody różnych małych kanałów melioracyjnych odwadniających południowe obrzeża Puszczy Bydgoskiej. Jest to teren rozległych łąk. We wsi Rojewice do Zielonej Strugi wpada Kanał Chrośniański oraz potok Struga Jezuicka. Następnie rzeczka skręca ku północnemu wschodowi i na odcinku ponad 10 km płynie przez obszar Puszczy Bydgoskiej. Rejon ten jest niemal bezludny, istnieje tylko kolonia domków letniskowych we wsi Jarki. Ukształtowana przez rzekę naturalna dolina zaczyna się w rejonie Osieka Wielkiego i ciągnie się na długości 11 km. Koło leśniczówki Zielona, struga płynie po bruku morenowym, tworząc wodospad o spadku do 2 m (cofa się rocznie około 1 m). Na pięciokilometrowym odcinku ujściowym do Wisły, położonym na wschód od wsi Cierpice potok płynie głębokim jarem, odznaczającym się dużymi walorami krajobrazowymi.