Wieś Płonkowo umiejscowiona jest w gminie Rojewo. Dzieje wsi są bardzo ciekawe i czasami wręcz dramatyczne. W starych dokumentach nazwa wsi jest różna: Płomikowo lub Płomykowo. Nazwa Płomikowo funkcjonowała aż do XIX wieku, kiedy to wieś będąca dominium była siedzibą parafii. W średniowieczu wieś była własnością szlachecką. W 1580 roku posiadał ją Jędrzej Kaczkowski, nieco później, bo w 1638 roku owa własność została zapisana jezuitom bydgoskim, a następnie przeszła znowu w ręce szlacheckie i tak było aż do końca XIX wieku. Parafia istnieje tam już od XIV wieku. Zbudowany w XVIII wieku drewniany kościół został w 1939 roku spalony przez Niemców. Nowy wzniesiono w latach 1979-1981.

Cmentarz przykościelny jest miejscem pamięci  narodowej,  pochówku ofiar niemieckiego terroru. Brak jest tablic nagrobkowych świadczących o przypuszczalnym roku założenia tego cmentarza. Przypuszczalnie było ono założone na przełomie wieku XIX i XX. Na tym cmentarzysku jest kilka mocno zniszczonych nagrobków osób dorosłych i dzieci.  Znajduje się tam obelisk upamiętniający wszystkich obywateli zamordowanych przez hitlerowskich  niemców w latach 1939 – 1945. Dawne miejsce porzucenia zwłok i spoczynku błogosławionego Mariana Skrzypczaka, mogiła powstańca styczniowego Ludwika Kraśki.