Znaleziono psa w okolicach Rojewa. Przesyłam zdjecie. Pies przebywa aktualnie w stajni w Jaszczóltowie, poszukujemy wlasciciela lub nowego domu.

Znaleziono psa w okolicach Rojewa !Podaje tel. kontaktowy 608-157-147

Gmina Rojewo

Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy informujemy, że dziś (czwartek, 14 lipca br.) od godz. 17:00 do godz. 4:00 w dniu 15 lipca br. prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, z porywami od 100 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

       

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Link do wiadomości na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z komunikatem z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie występowania pojedynczych bakterii grupy coli na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że woda została ponownie przebadana i spełnia odpowiednią jakość i nadaje się do spożycia.

CZK.6335.1.31.2016

                                Bydgoszcz, 23 czerwca 2016 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

o upałach

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie – subregion południowo-wschodni

Ważność: od godz. 14:00 dnia 23.06.2016 do godz. 18:00 dnia 26.06.2016

Przebieg: prognozuje się temperaturę maksymalną w czwartek od 29°C do 30°C,
w pozostałe dni od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 22°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Przemysław Szrama

Źródło informacji: IMGW-PIB, ostrzeżenie nr 29

 

 

                                                                                                                    Grażyna Mucha

 

(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

Gmina Rojewo

Dnia 19 maja 2016r. w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyło się  uroczyste podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Lokalnymi Grupami Działania, których LSR zostały wybrane przez Komisję oceniającą LSR.

W imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowy podpisywali Marszałek Województwa – Piotr Całbecki, Członek Zarządu Województwa– Sławomir Kopyść oraz Skarbnik Województwa – Piotr Adamczyk. Z ramienia Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli umowę ramową podpisała Prezes Zarządu - Beata Kowalska.

Zawarcie umowy ramowej umożliwi LGD Czarnoziem na Soli ogłoszenie naborów
na realizację operacji w ramach LSR. Przypominamy, że limit jaki został przyznany na obszar LGD Czarnoziem na Soli to 6 637 500,00 euro. Na tą kwotę składają się środki przeznaczone na realizację operacji w ramach LSR – 5 825 000,00 euro , wdrażanie projektów współpracy – 50 000,00 euro oraz funkcjonowanie LGD 762 500,00 euro.

Kolejne działania podejmowane przez LGD Czarnoziem na Soli będą na bieżąco zamieszczane na www.czarnoziemnasoli.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl przepisu art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.) rolnik (domownik) kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2015 r. wynosi 3204 zł.

W przypadku:

  • przekroczenia kwoty podatku należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2015 r. lub
  • niezłożenia w Kasie stosownego zaświadczenia albo oświadczenia, lub niezachowania terminu do złożenia tego zaświadczenia lub oświadczenia w ustawowym terminie do 31 maja 2016 r.,

rolnik (domownik) prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcza zostaje wyłączony  z ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 1 czerwca 2016 r.

Powyższe zasady dotyczą również rolników (domowników) współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy