Ładowanie

Wójt Gminy Rojewo - Rafał Żurowski

zaprasza na wystawę archeologiczną, która odbędzie się dnia 22.10.2014 r.

Wystawa archeologiczna podsumowuje sześcioletnie badania archeologiczne

dr hab. Małgorzaty Grupy prowadzone na terenie Gminy Rojewo.

 

PROGRAM WYSTAWY

ARCHEOLOGICZNEJ

 

10:00 – MSZA ŚW. W KOŚCIELE PARAFIALNYM W PŁONKOWIE

11:00 – PRZEJAZD DO DWORU BIESIADNEGO W ROJEWIE

11:30 – PRZYWITANIE PRZYBYŁYCH GOŚCI

11:45 – POKAZ MULTIMEDIALNY ORAZ POKAZ MODY DWORSKIEJ PROWADZONY PRZEZ

DR HAB. MAŁGORZATĘ GRUPA

12:30 – OTWARCIE WYSTAWY ARCHEOLOGICZNEJ

13:00 – POKAZ BRACTWA WOJOWNIKÓW „KRUKI”

13:30 - POCZĘSTUNEK                                                                   

                                                 Rojewo, dn. 14.10.2014 r

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

 

L.p.

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Obręb ewidencyjny

 

Powierzchnia

 

Przeznaczenie

Wartość dzierżawy [dt/rok]

 

1.

 

Część działki nr 50/2

KW 30786

 

Jezuicka Struga

 

0,9500 ha

 

Rola kl V – 0,9100 ha

Łąka kl V – 0,0400 ha

 

1,79 dt pszenicy / rok

 

2.

 

Część działki nr 50/2

KW 30786

 

Jezuicka Struga

 

1,0000 ha

 

Rola kl V – 1,0000 ha

 

 

1,90 dt pszenicy / rok

 

3.

 

Działka nr 42/1

KW BY1I/00015418/5

 

Wybranowo

 

0,1500 ha

 

Rola kl II

 

 

0,8 dt pszenicy

 

Więcej

Rojewo, 14.10.2014r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Rojewo ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości Gminy Rojewo położonych w miejscowościach

1. Ściborze:

- działka nr  9/39 o pow. 0,1339 ha, Rola Kl. II, Księga wieczysta nr BY1I/00038389/9

Cena wywoławcza:  29.000,00-zł., Wadium: 2.900,00 zł., Minimalne postąpienie 290,00 zł

W/w działka położona jest w centralnej części miejscowości, przy drodze powiatowej Inowrocław - Osiek Wielki. Dojazd do działek zapewnia droga wewnętrzna, która przebiega przez nowo powstające osiedle domków jednorodzinnych. W sąsiedztwie znajduje się szkoła podstawowa, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, świetlica wiejska, „małe przedszkole” oraz sklepy spożywcze.

2. Mierogoniewice:

- działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha, Rola Kl. IIIa, Księga wieczysta nr BY1I/00038367/9

Cena wywoławcza:  30.000,00-zł. Wadium: 3.000,00 zł., Minimalne postąpienie 300,00 zł.

W/w działka położona jest w centralnej części miejscowości, przy drodze powiatowej Płonkowo – Wierzchosławice. W miejscowości funkcjonuje świetlica wiejska. W odległości 2 km znajduję się szkoła podstawowa, przedszkole, boisko sportowe z placem zabaw oraz sklepy spożywcze.

Więcej