Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

              Na podstawie IMiGW-PIB informujemy, że prognozuje się  w dniach od 27.07.2019 r. do 28.07.2019 r. wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru. A od dnia 28.07.2019 r. do 29.07.2019 r. prognozuje się temp. maks. w dzień do 33°C.

Informujemy, że na terenie gminy Rojewo wystąpiła susza w kolejnych rodzajach upraw na następujących kategoriach glebowych:


Piaski luźne (I kategoria podatności na suszę wg. IUNG):


• Zboża ozime
• Zboża jare
• Kukurydza na ziarno
• Kukurydza na kiszonkę
• Rośliny strączkowe
• Tytoń
• Truskawki
• Warzywa gruntowe
• Krzewy owocowe


Piaski gliniaste (II kategoria podatności na suszę wg. IUNG):


• Zboża jare
• Kukurydza na ziarno
• Kukurydza na kiszonkę
• Krzewy owocowe
• Rośliny strączkowe


Wnioski o oszacowanie strat można pobrać z załączników lub w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. 9.

Pobierz wniosek

        W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Urzędu Gminy w sprawie suszy rolniczej informujemy, że na terenie  gminy nadal nie została ona stwierdzona przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Niestety w tej sytuacji przepisy prawne nie pozwalają na powołanie komisji ds. szacowania szkód. W tej sytuacji pozostało nam tylko wystosowanie apelu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, którego treść znajduje się poniżej:

UWAGA ROLNICY!

ODBIÓR CZYSTYCH, OPRÓŻNIONYCH POJEMNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

25.06.2019 - Liszkowo, Wybranowo, Ściborze, Topola, Mierogoniewice,

26.06.2019 - Budziaki, Żelechlin, Rojewo, Płonkówko, Płonkowo,

27.06.2019 - Liszkowice, Jezuicka Struga, Jurancice, Jarki, Stara Wieś,

28.06.2019 - Zawiszyn, Osiek Wielki, Osieczek, Rojewice, Magdaleniec, Glinno Wielkie

W dniu odbioru należy umożliwić firmie Sanikont odbiór pojemników poprzez wystawienie pojemnika poza teren nieruchomości. Niewykonanie powyższego obowiązku spowoduje nałożenie kary finansowej oraz może wpłynąć na wzrost wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Rojewo realizowany jest projekt pt.:

 

Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Celem projektu  jest nabycie przez 249 Uczniów (120 Kobiet) kompetencji kluczowych, wsparcie 43 Uczniów (15 Kobiet) ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

(w tym 6 osób z niepełnosprawnościami).

W ramach projektu, w szkole doposażonych zostanie 7 pracowni do prowadzenia zajęć,

w tym 3 pracownie matematyczne i 4 pracownie, w których prowadzone są przedmioty przyrodnicze.

15 nauczycieli (15 Kobiet ) w okresie 01.09.2019 r. - 30.06.2021 r. podniesie kompetencje zawodowe w ramach realizowanego projektu.

 

 

Wartość projektu: 775 736,02 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 659 375,61 zł

Gmina Rojewo

13 i 14 czerwca b.r. (czwartek, piątek), zajęcia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rojewie, zostają skrócone do 30 min. (jednostka lekcyjna).

        W związku z powyższym odwozy dzieci dojeżdżających będą odbywały się następująco:

- I odwóz- 11:10 sprzed Szkoły Podstawowej w  Liszkowie

                  11:25 sprzed Szkoły Podstawowej w Rojewie

                11:45 sprzed Szkoły Podstawowej w Ściborzu

- II odwóz – 12:40 zgodnie z dotychczasowym planem odjazdu

Gmina Rojewo

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU PROWADZI REKRUTACJĘ MŁODZIEŻY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Dołączając do nas masz możliwość nauki w następujących formach kształcenia:

 

  • VII i VIII KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA

- możliwość nauki od 15 roku życia
- system nauki: dzienny
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy
- wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu iwynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki wróżnych zawodach;

 

  • I, II, III KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

- możliwość nauki od 15 roku życia
- system nauki: dzienny
- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki wróżnych zawodach

  • RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU ORAZ SZKOLENIE KURSOWE – FORMA POZASZKOLNA


- nauka zawodu u rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych
- brak obowiązku kontynuowania nauki w szkole
- system nauki: dzienny
- egzamin państwowy dający pełne kwalifikacje zawodowe
- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki w zawodach rzemieślniczych

 

PAMIĘTAJ!!!

NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!

ZA PRAKTYKI OTRZYMUJESZ WYNAGRODZENIE NA WŁASNE POTRZEBY!!!

BĘDZIESZ MIAŁ MOZLIWOŚĆ ROZWINĄĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA ORAZ ZWIEDZIĆ POLSKĘ I NIE TYLKO J!!!

 

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU, ul. Metalowców 7,  tel. 52 307 01 49

e-mail: 2-3hp.inowroclaw@ohp.pl

      Urząd Gminy w Rojewie informuję, że firma odbierająca odpady w piątek 31.05.2019 r. rozwiązała umowę świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo. W związku z powyższym planowany odbiór odpadów w czerwcu odbędzie się w innych dniach niż w harmonogramie po wyłonieniu nowej firmy. Informacja dotycząca nowych terminów odbioru dostępna będzie na stronie www.rojewo.pl.

Gmina Rojewo