Ładowanie

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia     

 

 

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość a Nowy 2015 rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Radosnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzą.

Wójt Gminy Rojewo, Rada Gminy Rojewo oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie zaprasza chłopców i dziewczynki w wieku 5-7 lat do udziału w zajęciach piłki nożnej Pierwsze zajęcia 29 listopada (piątek) godzina 16.00 na hali sportowej w Rojewie.   

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Więcej informacji pod nr telefonu 533-322-504

Od 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2014 r., które wyniosło 3.781 zł 14 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Wynoszą one:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.646 zł 80 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.915 zł 50 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy