Od 2008 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” organizuje konkurs „Policjant, który mi pomógł". Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, ponadto zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

Więcej informacji pod tym linkiem.

 

Uprzejmie informujemy, że 22 i 29 kwietnia 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

 

W celu skorzystania z PSZOK-a 21.04.2017 r. i 28.04.2017 r.
proszę dzwonić pod nr tel. 533 322 516
w godz. 7:15 – 14:30.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Gmina Rojewo

Kochani,

zbliżają się Święta Wielkanocne, czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. To czas rozważań nad męką i cierpieniem, nad grzechem i żalem za zło. Każdy oczekuje na radosny Dzień Zmartwychwstania, który daje nam nadzieję i wiarę w Prawdę Objawioną. Zmartwychwstanie Syna Bożego, to również nasze zmartwychwstanie - każdego człowieka, każdego, kto niesie swój krzyż, każdego kto doświadczył cierni od bliskich. W tym czasie, ponownie jak co roku, uświadamiamy sobie sens Słów Bożych, sens Jego poświęcenia i dziękujemy za to, że i nas doświadcza, abyśmy stali się godni Jego Miłości. Dziękujemy jednocześnie, że podczas naszej drogi nie pozostawia nas samych, uczy " nie dawajcie odporu złemu". Idziemy drogą prostą nie zważając na złe podszepty. Kochani życzymy, aby czas Zmartwychwstania Pańskiego był owocny i obfity we wszelkie dobro, aby każdy doświadczył Łaski Pańskiej, która niesie nam wyzwolenie.

Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski oraz Przewodnicząca i Radni Gminy Rojewo

Gmina Rojewo

Rolniku – uważaj na kleszcze!

Ponad 1 500 osób – tyle ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziecięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy).

Łagodne zimy powodują korzystne warunki do rozwoju tych pajęczaków, co skutkuje ich wiosennym wysypem obserwowanym obecnie na terenie niemal całej Polski. Warto wiedzieć, jak należy postępować, aby ukąszenia uniknąć, a jeśli już do niego dojdzie – jak minimalizować skutki kontaktu z tym niepozornym pajęczakiem.

Obszary gdzie odnotowana najwięcej zachorowań na choroby zakaźne oznaczono kolorem pomarańczowym wg danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rolniku – uważaj na kleszcze!

Powszechnie uważa się, że kleszcze mogą występować jedynie na drzewach, w lesie i to tam niebezpieczeństwo kontaktu z nimi jest największe. Tymczasem spotkać je można na łąkach, nad rzekami i jeziorami, w zaroślach, a nawet na miejskich trawnikach. Ich największa aktywność, a zarazem największe ryzyko bycia przez kleszcza ukąszonym, przypada na okres wiosenno-letni. Aby uchronić się przed skutkami ukąszenia należy powrocie do domu dokładnie sprawdzić, czy na ciele nie ma nieproszonego gościa. Jest to bardzo ważne, ponieważ ślina kleszcza zawiera substancje znieczulające, co utrudnia odnalezienie miejsca ukąszenia.

Jeśli doszło do ukąszenia, kleszcza należy jak najszybciej usunąć, najlepiej przy pomocy specjalnej pompki próżniowej lub wyciągnąć pęsetą - nie należy jednak próbować go wykręcać. Jeżeli kleszcz tkwi zbyt głęboko w ciele, powinno się niezwłocznie udać do lekarza. Usunięcie kleszcza w pierwszej dobie po ukąszeniu wielokrotnie zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia. Po upływie kilku lub kilkunastu godzin kleszcz zaczyna odżywiać się krwią żywiciela i wtedy może zarazić przenoszonymi przez siebie chorobami.

Okres inkubacji chorób wywoływanych przez kleszcze trwa od 2 do 32 dni. Gdy zatem doszło do zakażenia przez kleszcza, w miejscu ukąszenia na skórze pojawia się charakterystyczny rumień o średnicy od 1 cm do 1,5 cm, który w długim okresie czasu powiększa się do kilku centymetrów, po czym blednie od środka i zanika. W diagnostyce wystąpiły również przypadki, gdy rumień nie wystąpił, a kleszcz został niezauważony. Należy pamiętać, że borelioza wywołuje czasami objawy podobne do grypy, np.: stan podgorączkowy, bóle mięśniowo-stawowe, bóle głowy, osłabienie, nudności. Jeśli po ukąszeniu przez kleszcza wystąpią takie niepokojące objawy, bezwzględnie trzeba zgłosić się do lekarza w celu wykluczenia boreliozy bądź poddania się leczeniu w razie potwierdzenia choroby. Nieleczona borelioza może prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego.

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi należy:

  • nosić szczelne obuwie i ubranie, zakrywające większość ciała
  • stosować środki odstraszające kleszcze,
  • trzymać się z dala od miejsc, w których kleszcze zazwyczaj przebywają, takich jak wysokie trawy i tereny gęsto zakrzewione,
  • po każdym pobycie w plenerze starannie obejrzeć swoje ciało - skórę głowy, uszy, szyję, a szczególnie miejsca w zagięciach rąk, kolan, pachwin itp.

Obecnie na rynku dostępna jest szczepionka przeciwko zakażeniu kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM) - warto się z niej skorzystać. Nie istnieje jednak szczepienie chroniące przed zachorowaniem na boreliozę.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu informuje, że w dniu 24.03.2017r. wydane zostało Rozporządzenie Nr 4/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uchylające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

W związku z uchyleniem rozporządzenia Nr 1 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017r. uchylone zostają nakazy i zakazy w obszarze zagrożonym, wcześniej w dniu 17.03.2017r. obszar zapowietrzony został włączony do obszaru zagrożonego zgodnie z wydanym zmieniającym rozporządzeniem Nr 3/2017 z dnia 17 marca 2017r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu informuje, że obowiązuje nadal


bezwzględne przestrzeganie nakazów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 2091 z 2016r.), a w szczególności:


1. Utrzymywania ptaków w zamknięciu,
2. Zgłaszania hodowli przyzagrodowych drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu,
3. Przestrzegania zasad bioasekuracji (w tym wyłożenia mat dezynfekcyjnych i stosowania środków odkażających),
4. Powiadamiania o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptactwa dzikiego.


Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków i podejmuje wszelkie działania w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania.


Dotyczy to także posiadaczy nawet jednej kury, kaczki czy gołębia. Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów, a także większych skupisk padłych ( kaczek, łysek) należy zgłaszać do:


Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu
telefon 52 3575268


Wszelkie aktualne informacje związane z grypą ptaków dostępne są na stronach internetowych: Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - www.wiw.bydgoszcz.pl oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu - www.piwinowroclaw.pl

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie.

2. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu:

Prezentacja konkursowa Babek Wielkanocnych oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2017 r. w Hali Sportowej w Rojewie w trakcie Kiermaszu Wielkanocnego.

3. Cel konkursu:

· Przypomnienie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku babek wielkanocnych.
· Wymiana doświadczeń kulinarnych.
· Aktywizacja społeczności lokalnej.

4. Adresaci Konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych. O zakwalifikowaniu babki do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Organizacja Konkursu

· W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba lub organizacja, który przygotuje babę, babkę lub babeczkę według tradycyjnego przepisu.
· Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem produktu na konkurs.
· Oceny babek wielkanocnych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Kryteria oceny przez komisje konkursową:

1. Ogólne cechy organoleptyczne babki (smak, zapach, pulchność).
2. Receptura z wykorzystaniem naturalnych składników.
3. Szczególne elementy dekoracyjne związane tradycją wielkanocną.
4. Oryginalność i pomysłowość.

· Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
· Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
· Komisja Konkursowa składa się z 3 osób.
· Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć fotograficznych i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.
· Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora.
· W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej oraz ich najbliższa rodzina.
· W konkursie nie mogą startować zawodowi cukiernicy!!!!!
· Dla zwycięzców konkursu przewidziane są  nagrody.
· Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz zdjęć babek zgłoszonych do konkursu, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
· Uczestnik konkursu zgłasza swój udział najpóźniej  w dniu  Kiermaszu tj. 2 kwietnia 2017r.
 do godz. 10.00.
· Tego samego dnia jury powołane przez organizatora oceni zgłoszone produkty i wybierze najlepszą Babkę Wielkanocną.
· Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja konkursowych babek

W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.

Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu 2017 r. emerytury podstawowej (886,44 zł), tj. 89 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2017 r. przypada w niedzielę, to zgodnie z postanowieniami art.12 § 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2016 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. dzień 2 maja 2017 r.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Gmina Rojewo

Jeśli reprezentujesz organizację pozarządową i chcesz się dowiedzieć, jak poszerzyć zakres jej działalności korzystając z Funduszy Europejskich, skorzystaj z możliwości, jakie daje projekt „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce”.

W każdym województwie odbędą się seminaria informacyjne, warsztaty tematyczne oraz indywidualne i grupowe konsultacje dotyczące przygotowania projektu i wypełnienia wniosku aplikacyjnego do konkretnego programu. Proponujemy również udział w webinariach i szkoleniach e-learningowych.

Rejestracja na platformie www.ckngo.pl umożliwi dostęp do eksperckich publikacji, moderowanych forów dyskusyjnych oraz cyklicznych informacji w formie newsletterów i smsów.

Zgłoszenia na szkolenia odbywają się on-line na stronie www.ckngo.pl.

Dla kogo

Szkolenia są przeznaczone dla  przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski, również osób z niepełnosprawnościami. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/Szkolenia-dla-organizacji-pozarzadowych-na-temat-pozyskiwania-Funduszy-Europejskich-1

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/promocja/wydarzenia/Przeslij-zdjecie-projektu-dofinansowanego-z-Funduszy-Europejskich-wraz-z-opisem-i-wygraj-atrakcyjne-nagrody

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

DO 15 LUTEGO 2017 R. TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA: NAUKOWE, ARTYSTYCZNE I SPORTOWE

Kierownik Samorządowego Zespołu

Oświaty i Kultury w Rojewie

Piotr Czajkowski

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

       

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (.pdf) (406,4 kB)

   

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

 pobierz plik (.pdf) (1,05 MB)

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339)

 pobierz plik (.pdf 841 KB)