Struktura i kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie

Dział administracji:

  • Kierownik GOPS: Adam Matuszak
  • Główna. księgowa: Ewa Mierzejewska
  • Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: Halina Maciejczak

Dział pracowników socjalnych:

  • Ewa Gapińska - Specjalista pracy socjalnej
  • Maria Groblewska - Specjalista pracy socjalnej
  • Małgorzata Hałas - Starszy pracownik socjalny
  • Anna Białek - Asystent rodziny

Pracownicy socjalni pracują w trzech rejonach wg niżej podanego podzia

REJON Miejscowości

REJON I

Ewa Gapińska

Budziaki, Dobiesławice, Dąbie, Jaszczółtowo, Leśnianki, Liszkowice, Liszkowo, Mierogoniewice, Płonkowo, Płonkówko, Topola, Wybranowo, Żelechlin.

REJON II

Maria Groblewska

Bród Kamienny, Glinki, Glinno Wielkie, Jezuicka Struga, Jurancice, Magdaleniec, Osieczek, Osiek Wielki, Rojewice, Stara Wieś, Zawiszyn.

REJON III

Małgorzta Hałas

Rojewo, Ściborze.