Ewa Gapińska

Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rojewie

Urszula Barczak

Członek komisji

Karolina Wojciechowska

Członek komisji

Paweł Olszak

Członek komisji

Małgorzata Jędrasik

Członek komisji

Iwona Chruścicka

Członek komisji

Angelika Drzewiecka

Członek komisji

Michał Cybulski

Członek komisji

Piotr Sobociński

Członek komisji