1. Rafał Sebastian Żurowski - Wójt
 2. Piotr Czajkowski - Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy
 3. Anna Sitko - Skarbnik Gminy
 4. Agnieszka Nieckarz - Kierownik USC
 5. Leszek Wołąkiewicz - Kierownik Referatu Budownictwa
 6. Sylwia Krzewina - pracownik referatu Rolnego
 7. Magdaena Świderska stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, Rad Sołeckich
 8. Marcin Wijata -Kierownik Referatu Rolnego
 9. Michał Cybulski - Informatyk
 10. Joanna Sobocińska - stanowisko ds. rolnictwa i usług wodnych 
 11. Elżbieta Sternal - stanowisko ds. księgowości i płac
 12. Ewelina Tulibacka - stanowisko ds. wymiaru podatku i obsługi kasy
 13. Joanna Rogóż- stanowisko ds. księgowości budżetowej
 14. Małgorzata Więcek - stanowisko ds. księgowości podatkowej
 15. Wiesława Piechowska - stanowisko ds. obsługi sekretariatu, kadr, BHP, stowarzyszeń
 16. Katarzyna Procek - stanowisko ds. księgowości podatkowej
 17. Justyna Wojtysiak - stanowisko ds. leśnictwa i gospodarki łowieckiej
 18. Marzena Jałoszyńska-Zielazna - stanowisko ds. odpadów komunanych i działalności gospodarczej
 19. Paulina Kaźmierska - stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, ZK i OC i spraw obronnych