adres:

88 – 111 Rojewo

telefon:

52 35 113 90 wew. 31

fax:

52 35 113 24

e-mail:

ref.komunalny@rojewo.pl

kierownik:

Sylwia Łatka

urzędowanie:

od poniedziałku do piątku w godzinach

715 – 1515

 

 1. Sylwia Łatka - Kierownik Referatu
 2. Angelika Drzewiecka - stanowisko ds. gospodarki odpadami i działaności gospodarczej
 3. Piotr Prus - stanowisko ds. obsługi PSZOK i prac porządkowych

Zakres Pracy Referatu

W Referacie Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej realizowane są w szczególności:

 1. Organizacja akcji ekologicznych np.: „Sprzątanie świata”.
 2. Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących badań geologicznych i ujęć wody.
 5. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami.
 6. Dokonywanie naliczeń opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
 7. Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za odbiór odpadów.
 8. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 9. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego gminy.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej w tym:

a)      Spraw czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,

 1. Prowadzenie spraw przydziału lokali mieszkalnych, użytkowych, przekwaterowania, zamian i wymiana lokali, a ponadto inne sprawy z dziedziny gospodarki lokalami i budynkami,
 2. Ewidencja wniosków i podań o przydział lokali mieszkalnych, prowadzenie spraw najmu.
 1. Prowadzenie ewidencji nazw ulic i nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości.
 2. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą w tym prowadzenie CEIDG.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu melioracji.
 4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .