Miejsce upamiętniające zbrodnię na ponad 4 tysiącach osób w latach 1939     1943 przez zbrodniarzy niemieckich. Obelisk znajduje się na cmentarzu rzymsko    katolickim (centralna część). Obelisk z tablicą jest poświęcony tym, którzy w latach wojny poświęcili swoje życie dla ojczyzny. Jest głazem narzutowym na podbudowie. Na głazie umieszczona jest tablica pamiątkowa. Data upamiętnienia 11 listopad 1991r.