Rojewo, 30.06.2015r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Rojewo

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Rojewo:

 

1. Ściborze:

- działka nr  9/39 o pow. 0,1339 ha, Rola kl. II, Księga wieczysta nr BY1I/00038389/9

Cena wywoławcza:  30.000,00-zł, Wadium: 3.000,00 zł, Minimalne postąpienie 300,00 zł.

 

2. Mierogoniewice:
- działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha, Rola kl. IIIa, Księga wieczysta nr BY1I/00038367/9
Cena wywoławcza:  32.000,00-zł, Wadium: 3.200,00 zł, Minimalne postąpienie 320,00 zł.

 

Dla przedmiotowych nieruchomości wydano decyzje o warunkach zabudowy.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży są wolne od obciążeń.

 

Przetarg odbędzie się dnia 7 sierpnia 2015 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Rojewo pokój nr 16 w następujących godzinach:

Ściborze: dz. nr 9/39 - 1000,  Mierogoniewice: dz. nr 37/8  -  1015

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 4 sierpnia 2015 r. /włącznie/.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Rojewo BS w Pruszczu Pomorskim O/Rojewo nr 37 8170 1018 0000 0130 2000 0050 (z określeniem obrębu i numeru działki której dotyczy wpłata).

Osobie, która w wyniku przetargu została ustalona nabywcą, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, innym osobom wadium zostanie zwrócone. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona jako nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 05235113-24 lub 90 w. 25.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę.

W związku z zarządzeniem nr 12/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24.02.2015 Urząd Gminy w Rojewie w dniu 05 czerwca 2015 r. będzie nieczynny.

Dodatkowo pragniemy poinformować, iż w dniu 06 czewrca 2015 r. Selektywny Punkt Odbioru Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.