Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza wszystkich miłośników biegania, którzy chcą aktywnie i zdrowo włączyć się do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. W dniach 17-21 maja br. na Rynku Miejskim w Gniewkowie odbędzie się bieg na 966 kilometrów, upamiętniający 1050 rocznicę Chrztu Polski.

LGD, jako partner imprezy wystawi również swoją reprezentację biegaczy, w której i Ty możesz się znaleźć! Nie musisz być długodystansowym biegaczem. Wystarczy,
że przebiegniesz z nami 305 metrów. Do wspólnego udziału w biegu możesz zgłosić się za pośrednictwem formularza, mailowo lub telefonicznie.

Uwaga! Każdy uczestnik, który zdecyduje się na wspólny udział w biegu otrzyma pamiątkową koszulkę w prezencie. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału
w imprezie. Pobiegnijmy razem w tę wyjątkową rocznicę!

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

ul. Poznańska 133A lok. 106

88-100 Inowrocław

(52) 353 71 12

e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl

 

Formularze zgłoszeniowe:

 

1. Formularz dla osób pełnoletnich

2. Formularz dla osób niepełnoletnich

Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. wynoszącego 4 066 zł 95 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty wynoszą:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.846 zł 90 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.287 zł 10 gr.

 

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Urząd Gminy Rojewo informuje, że Gmina Rojewo wyraziła wolę przystąpienia do ,, Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim". Program ten obejmuje dzieci od 24 do 36 miesiąca życia,które należą do grupy ryzyka zachorowania na IChP (inwazyjna choroba pneumokokowa).W programie będą użyte szczepionki przeciwko pneumokokom, zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w Polsce, wybrane na podstawie opinii lekarza specialisty (konsultanta w zakresie szczepień). Szczepienie przeciwko pneumokokom w wybranej grupie wiekowej w ramach programu sfinalizowane zostanie z budżetu województwa i budżetu gminy w proporcjach 50 : 50. Kwota dofinansowania z programu budżet województwa wyniesie 8.000,00 zł, i z budżetu gminy wyniesie także 8.000,00 zł. Szacowany koszt szczepienia jednego dziecka wynosi 250 - 300 zł. Liczba dzieci objętych programem w Gminie Rojewo wyniesie około 60.