Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

       

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Link do wiadomości na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja o potrzebie przeszkolenia rolników, producentów trzody chlewnej na okoliczność wystąpienia choroby ASF (Afrykańskiego pomoru świń), które odbędzie się 16 sierpnia o godz. 11,00 w sali sesyjnej Starostwa w Mątwach  przy ul. Mątewskiej 17. 

Szkolenie chodowców świń jest bezpłatne i związane z nasileniem występowania kolejnych ognisk tej choroby, którego celem jest zapoznanie z zasadami i procedurą postępowania stad zakażonych  i sąsiadujących.

 

                                 Bydgoszcz, 5 sierpnia 2016 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43


Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 5.08.2016 do godz. 22:00 dnia 5.08.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, lokalnie 
do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad. Większa intensywność zjawisk 
na wschodzie regionu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Przemysław Szrama
Źródło informacji: IMGW-PIB

 
Artur Jasiński 

(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

  • Stypendium edukacyjne dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa regulamin, który stanowi załącznik do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2015 roku. Wnioski należy składać w Samorządowym Zespole Oświaty i Kultury w Rojewie, w terminie do dnia 30 września 2016 r. Stypendium zostanie przyznane 10 uczniom w wysokości 100,00 złotych miesięcznie na okres jednego semestru szkolnego.

  • Stypendium dla studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych w roku akademickim 2016/2017. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa regulamin, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XVI/125/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 lipca 2004 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXXII/223/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2006 roku. Wnioski należy składać w Samorządowym Zespole Oświaty i Kultury w Rojewie, w terminie do dnia 12 września 2016 r. W roku akademickim 2016/2017 przyznane zostaną 2 stypendia w wysokości po 300,00 złotych miesięcznie.

 

 

Informację przygotował:

p.o. Kierownik Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie

Piotr Czajkowski