Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

 

Link do wiadomości na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z komunikatem z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie występowania pojedynczych bakterii grupy coli na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że woda została ponownie przebadana i spełnia odpowiednią jakość i nadaje się do spożycia.

CZK.6335.1.31.2016

                                Bydgoszcz, 23 czerwca 2016 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

o upałach

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie – subregion południowo-wschodni

Ważność: od godz. 14:00 dnia 23.06.2016 do godz. 18:00 dnia 26.06.2016

Przebieg: prognozuje się temperaturę maksymalną w czwartek od 29°C do 30°C,
w pozostałe dni od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 22°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Przemysław Szrama

Źródło informacji: IMGW-PIB, ostrzeżenie nr 29

 

 

                                                                                                                    Grażyna Mucha

 

(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej oraz wysokimi temperaturami powietrza wykryto pojedyncze bakterie grupy coli. W celach zapobiegawczych prosimy o spożywanie wody tylko po przegotowaniu.

        Jednocześnie informujemy, że zostały podjęte działania mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody do spożycia.

        Komunikat obowiązuje do odwołania.

czerwiec

Rojewo, 20.06.2016 r.

W związku z wykrytym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody pitnej Urząd Gminy w Rojewie informuję, że wprowadza się całkowity zakaz spożywania wody z wodociągu gminnego (również po przegotowaniu) w Szkole Podstawowej im. bł ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach oraz mieszkaniach znajdujących się w budynku szkoły. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu w dniu 20 czerwca 2016 r. wydał decyzję o całkowitym zakazie korzystania z wody do spożycia dla odbiorców wody z budynku w ww. szkole podstawowej.

         Jednocześnie informujemy, że podjęte zostały działania mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody do spożycia.

         Komunikat obowiązuje do odwołania.

 

W związku z planowanym chlorowaniem sieci wodociągowej w dniu 21 czerwca 2016 r. (wtorek) nie będzie możliwe korzystanie z wody w godzinach od 18-tej do 10-tej dnia następnego.

         Prosimy o wcześniejsze pobranie wody z wodociągu w celu zaopatrzenia się na czas w którym nie będzie ona dostępna.

         Komunikat dotyczy miejscowości: Rojewice, Zawiszyn i Osiek Wielki.

czerwiec

Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi.

W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Do wygrania karty prezentowe Empik o wartości 50zł i 100 zł !

poniżej udostępniamy link do ogłoszeń o konkursie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Przeslij-zdjecie-projektu-dofinansowanego-z-Funduszy-Europejskich-wraz-z-opisem-i-wygraj-atrakcyjne-nagrody

http://mapadotacji.gov.pl/wiadomosc/51

oraz regulaminu konkursowego:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/20212/regulamin_MD0516.pdf

czerwiec

W dniach 7- 9 czerwca 2016 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Terminy:

10 czerwca 2016 – Bydgoszcz

11 czerwca 2016 - Bydgoszcz

Jeśli interesujesz się tematyką zmian klimatu i ochroną środowiska oraz chciałbyś przekazywać tę wiedzę kolejnym osobom, koniecznie musisz przyjść na szkolenie realizowane w ramach projektu „Czyste powietrze nad Wisłą”, dofinansowanego przez NFOŚiGW.

 

Agenda szkolenia:

I.    Moduł szkoleniowy: 

1.    Zmiany klimatyczne – prawdziwe zagrożenie?

2.   Międzynarodowe i krajowe narzędzia walki ze zmianami klimatu (Konwencja Klimatyczna, Protokół z Kioto, Dyrektywy Unii Europejskiej, plany gospodarki niskoemisyjnej).

3.    Społeczeństwo/konsumenci a zmiany klimatyczne.

4.    Możliwości redukcji indywidulanych emisji gazów cieplarnianych w obszarze konsumpcji.

5.    Rola edukatorów ekologicznych (NGO, nauczyciele) w podnoszeniu świadomości na temat zmian klimatycznych.

 

II.   Moduł warsztatowy:  

6.    Moduł warsztatowy: opracowanie założeń przykładowego konkursu/projektu/akcji promocyjnej dotyczących ograniczenia emisji z konsumpcji oraz prezentacja wyników prac w grupach.

 

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom wiedzy merytorycznej oraz przede wszystkim zachęcenie do podjęcia „aktywności ekologicznej”, w ramach pracy, którą na co dzień wykonują.

Szkolenie to „pakiet pomysłów” na zorganizowanie i przeprowadzenie bloku zajęć dotyczących: zmian klimatu, wpływu jednostki na te zmiany, sposobów walki ze zmianami klimatu.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością przyda się osobom, które prowadzą kółka ekologiczne, kółka przyrodnicze oraz warsztaty ekologiczne.

 

Mamy nadzieję, że zainspirujemy Was do ekologicznych działań!

 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Prowadzone będzie przez doświadczonych trenerów, którzy na co dzień zajmują się tematyką zmian klimatu.

Adresaci szkolenia:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli NGO, którzy działają w zakresie ekologii i edukacji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli geografii, biologii lub chemii nauczających w gimnazjum.

Formularz zgłoszenia, regulamin, umowa i pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.czystepowietrzenadwisla.pl oraz www.foundationprometheus.org w zakładce NFOŚiGW.

Organizator:

Fundacja Rozwoju Regionalnego „PROMETHEUS”

ul. Polna 100, 87-100 Toruń

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 604-994-128 lub e-mail: szkolenia@foundationprometheus.org