AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na 2017 rok z wymaganymi załącznikami można składać w terminie od 15 marca br. do 15 maja br.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 9 czerwca br., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja br., stosowne będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do 31 maja 2017 r. Złożone zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od 1 czerwca do 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Zmiany we wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku”.

 

Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po 9 czerwca br. nie będą rozpatrywane.

 

Aby umożliwić Państwu złożenie wniosku o przyznanie płatności w terminie, Biura Powiatowe ARiMR będą przyjmowały Beneficjentów w wydłużonych godzinach urzędowania, tj.:

  • 24.04 - 28.04 – w godzinach 7:30-18:00,
  • 2.05 – w godzinach 7:30-15:30
  • 4.05 – 5.05 – 7:30-18:00
  • 8.05-15.05 – w godzinach 6:00-20:00
  • 13.05 (sobota) – w godzinach 6:00-20:00

 

                                                                                                                

Od 2008 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” organizuje konkurs „Policjant, który mi pomógł". Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, ponadto zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

Więcej informacji pod tym linkiem.

 

Uprzejmie informujemy, że 22 i 29 kwietnia 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

 

W celu skorzystania z PSZOK-a 21.04.2017 r. i 28.04.2017 r.
proszę dzwonić pod nr tel. 533 322 516
w godz. 7:15 – 14:30.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Kwiecień

Kochani,

zbliżają się Święta Wielkanocne, czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. To czas rozważań nad męką i cierpieniem, nad grzechem i żalem za zło. Każdy oczekuje na radosny Dzień Zmartwychwstania, który daje nam nadzieję i wiarę w Prawdę Objawioną. Zmartwychwstanie Syna Bożego, to również nasze zmartwychwstanie - każdego człowieka, każdego, kto niesie swój krzyż, każdego kto doświadczył cierni od bliskich. W tym czasie, ponownie jak co roku, uświadamiamy sobie sens Słów Bożych, sens Jego poświęcenia i dziękujemy za to, że i nas doświadcza, abyśmy stali się godni Jego Miłości. Dziękujemy jednocześnie, że podczas naszej drogi nie pozostawia nas samych, uczy " nie dawajcie odporu złemu". Idziemy drogą prostą nie zważając na złe podszepty. Kochani życzymy, aby czas Zmartwychwstania Pańskiego był owocny i obfity we wszelkie dobro, aby każdy doświadczył Łaski Pańskiej, która niesie nam wyzwolenie.

Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski oraz Przewodnicząca i Radni Gminy Rojewo

Kwiecień

Rolniku – uważaj na kleszcze!

Ponad 1 500 osób – tyle ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziecięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy).

Łagodne zimy powodują korzystne warunki do rozwoju tych pajęczaków, co skutkuje ich wiosennym wysypem obserwowanym obecnie na terenie niemal całej Polski. Warto wiedzieć, jak należy postępować, aby ukąszenia uniknąć, a jeśli już do niego dojdzie – jak minimalizować skutki kontaktu z tym niepozornym pajęczakiem.

Obszary gdzie odnotowana najwięcej zachorowań na choroby zakaźne oznaczono kolorem pomarańczowym wg danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rolniku – uważaj na kleszcze!

Powszechnie uważa się, że kleszcze mogą występować jedynie na drzewach, w lesie i to tam niebezpieczeństwo kontaktu z nimi jest największe. Tymczasem spotkać je można na łąkach, nad rzekami i jeziorami, w zaroślach, a nawet na miejskich trawnikach. Ich największa aktywność, a zarazem największe ryzyko bycia przez kleszcza ukąszonym, przypada na okres wiosenno-letni. Aby uchronić się przed skutkami ukąszenia należy powrocie do domu dokładnie sprawdzić, czy na ciele nie ma nieproszonego gościa. Jest to bardzo ważne, ponieważ ślina kleszcza zawiera substancje znieczulające, co utrudnia odnalezienie miejsca ukąszenia.

Jeśli doszło do ukąszenia, kleszcza należy jak najszybciej usunąć, najlepiej przy pomocy specjalnej pompki próżniowej lub wyciągnąć pęsetą - nie należy jednak próbować go wykręcać. Jeżeli kleszcz tkwi zbyt głęboko w ciele, powinno się niezwłocznie udać do lekarza. Usunięcie kleszcza w pierwszej dobie po ukąszeniu wielokrotnie zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia. Po upływie kilku lub kilkunastu godzin kleszcz zaczyna odżywiać się krwią żywiciela i wtedy może zarazić przenoszonymi przez siebie chorobami.

Okres inkubacji chorób wywoływanych przez kleszcze trwa od 2 do 32 dni. Gdy zatem doszło do zakażenia przez kleszcza, w miejscu ukąszenia na skórze pojawia się charakterystyczny rumień o średnicy od 1 cm do 1,5 cm, który w długim okresie czasu powiększa się do kilku centymetrów, po czym blednie od środka i zanika. W diagnostyce wystąpiły również przypadki, gdy rumień nie wystąpił, a kleszcz został niezauważony. Należy pamiętać, że borelioza wywołuje czasami objawy podobne do grypy, np.: stan podgorączkowy, bóle mięśniowo-stawowe, bóle głowy, osłabienie, nudności. Jeśli po ukąszeniu przez kleszcza wystąpią takie niepokojące objawy, bezwzględnie trzeba zgłosić się do lekarza w celu wykluczenia boreliozy bądź poddania się leczeniu w razie potwierdzenia choroby. Nieleczona borelioza może prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego.

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi należy:

  • nosić szczelne obuwie i ubranie, zakrywające większość ciała
  • stosować środki odstraszające kleszcze,
  • trzymać się z dala od miejsc, w których kleszcze zazwyczaj przebywają, takich jak wysokie trawy i tereny gęsto zakrzewione,
  • po każdym pobycie w plenerze starannie obejrzeć swoje ciało - skórę głowy, uszy, szyję, a szczególnie miejsca w zagięciach rąk, kolan, pachwin itp.

Obecnie na rynku dostępna jest szczepionka przeciwko zakażeniu kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM) - warto się z niej skorzystać. Nie istnieje jednak szczepienie chroniące przed zachorowaniem na boreliozę.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu informuje, że w dniu 24.03.2017r. wydane zostało Rozporządzenie Nr 4/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uchylające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

W związku z uchyleniem rozporządzenia Nr 1 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017r. uchylone zostają nakazy i zakazy w obszarze zagrożonym, wcześniej w dniu 17.03.2017r. obszar zapowietrzony został włączony do obszaru zagrożonego zgodnie z wydanym zmieniającym rozporządzeniem Nr 3/2017 z dnia 17 marca 2017r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu informuje, że obowiązuje nadal


bezwzględne przestrzeganie nakazów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 2091 z 2016r.), a w szczególności:


1. Utrzymywania ptaków w zamknięciu,
2. Zgłaszania hodowli przyzagrodowych drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu,
3. Przestrzegania zasad bioasekuracji (w tym wyłożenia mat dezynfekcyjnych i stosowania środków odkażających),
4. Powiadamiania o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptactwa dzikiego.


Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków i podejmuje wszelkie działania w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania.


Dotyczy to także posiadaczy nawet jednej kury, kaczki czy gołębia. Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów, a także większych skupisk padłych ( kaczek, łysek) należy zgłaszać do:


Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu
telefon 52 3575268


Wszelkie aktualne informacje związane z grypą ptaków dostępne są na stronach internetowych: Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - www.wiw.bydgoszcz.pl oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu - www.piwinowroclaw.pl

Kwiecień