Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie zaprasza chłopców i dziewczynki w wieku 5-7 lat do udziału w zajęciach piłki nożnej Pierwsze zajęcia 29 listopada (sobota) godzina 14.00 na hali sportowej w Rojewie.   

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Więcej informacji pod nr telefonu 533-322-504

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  - o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Jarki.

 

 

Obręb Jarki

 

 

L.p.

 

Nr działki

 

Powierzchnia

w ha

 

Użytek

 

Księga wieczysta

Przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowania

przestrzennego

 

Cena netto

[w zł.]

1.

338/1

0,0669

Lz - RVI

BY1I/00022666/0

brak planu

4.400

2.

338/2

0,0573

Lz - RVI

BY1I/00022666/0

brak planu

3.800

3.

338/3

0,0569

Lz - RVI

BY1I/00022666/0

brak planu

3.800

4.

338/4

0,0564

Lz - RVI

BY1I/00022666/0

brak planu

3.700

 

 

Zbycie w/w nieruchomości następuje zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), tj. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i upływa dnia 27.12.2014 roku. 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  - o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Jarki.

 

 

 

L.p.

 

Nr działki

 

Powierzchnia

w ha

 

Użytek

 

Księga wieczysta

Przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowania

przestrzennego

 

Cena netto

[w zł.]

1.

282/3

0,0678

N, RVIz

BY1I/00022666/0

brak planu

2.500

2.

282/4

0,1000

N, RVIz

BY1I/00022666/0

brak planu

3.650

3.

282/5

0,1058

N, RVIz

BY1I/00022666/0

brak planu

3.850

4.

282/6

0,0976

PsVI, RVIz

BY1I/00022666/0

brak planu

3.550

5.

282/7

0,1377

PsVI, RVIz

BY1I/00022666/0

brak planu

5.000

6.

282/8

0,1120

PsVI, RVIz

BY1I/00022666/0

brak planu

4.100

7.

282/9

0,1301

PsVI, RVIz

BY1I/00022666/0

brak planu

4.750

8.

282/10

0,1650

PsVI, RVIz

BY1I/00022666/0

brak planu

6.000

9.

282/11

0,1005

PsVI, RVIz

BY1I/00022666/0

brak planu

3.650

10.

282/12

0,0236

N

BY1I/00022666/0

brak planu

850

 

 

Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej zbycie w/w nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych.

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i upływa dnia 27.12.2014 roku. 

 

 

 

SZOIK w Rojewie serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na "Wieczór Andrzejkowy", który odbędzie się w piątek 28 listopada 2014r. na małej sali sportowej w Rojewie w godzinach 16.00-19.00. Wśród atrakcji:magiczne wróżby andrzejkowe, zabawy-konkursy, słodki poczęstunek, dyskoteka. więcej informacji u opiekunów świetlic.