Na podstawie prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowego Instytutu Badawczego informujemy, że w nocy prognozuje
się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

Ostrzeżenie wydano w dniu 22.12.2017 r. o godz. 12:55 na okres ważności
od godz. 07:30 dnia 24.12.2017 r. do godz. 07:30 dnia 25.12.2017 r. i dotyczy obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

Na podstawie prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego informujemy, że w nocy i rano prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

Ostrzeżenie wydano w dniu 19.12.2017 r. o godz. 14:40 na okres ważności od godz. 07:30 dnia 20.12.2017 r. do godz. 07:30 dnia 21.12.2017 r. i dotyczy obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

                                                 "Dlaczego są Święta Bożego Narodzenia?(...)

                                                  Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa.
                                                  Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
                                                  Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
                                                  Dlatego, żeby sobie pomagać."
                                                  Ks. J. Twardowski


Drodzy Państwo.
W ten niezwykły czas Bożego Narodzenia bądźmy wdzięczni, że możemy się cieszyć i korzystać z jego mocy.
Podążając za słowami ks. Twardowskiego, życzymy Państwu radości, miłości i dobra - tego, które otrzymujemy od innych ludzi, ale i tego, które my możemy ofiarować drugiemu człowiekowi.
Niech Wigilijny Wieczór w gronie najbliższych będzie ukojeniem, a Gwiazda Betlejemska zaprowadzi tam, skąd bije blask miłości.
Życzymy wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń w Nowym Roku 2018!


Wójt Gminy Rafał Żurowski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Joanną Mąka

Informujemy,że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rojewie w dniach 23.12.2017, 30.12.2017 oraz  06.01.2018 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Rojewo, 15.12.2017 r.


Gmina Rojewo informuje, że planuje złożyć w 2018 r. wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na zadanie pn.: ,,Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo”.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać tylko te nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji odpadów azbestowych. Ponadto informujemy, że nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie.

W związku z powyższym, mieszkańcy planujący usunąć wyroby azbestowe ze swoich posesji mogą złożyć odpowiedni wniosek  dostępny w siedzibie urzędu, na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl do dnia 15 stycznia 2018 r. Szerszych informacji można uzyskać w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy Rojewo lub pod nr tel. (52) 35 113 90 w. 16.

1. Wniosek na odbiór azbestu.

2. Wniosek na demontaż azbestu.

Urząd Gminy Rojewo informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić jeżeli organ właściwy (Wójt Gminy Rojewo) do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnie objęte obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Zgłoszenia winny być dokonane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Gminy Rojewo lub na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni scieków