Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuję że od 2016-11-11 07:30:00 do 2016-11-12 07:30:00 prognozuje się wystąpienie na przeważającym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 200 m.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w tegorocznych konkursach gęsinowych, organizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramacj akcji ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”. Szczególnie zachęcamy do udziału w konkursie na relację z rodzinnego obiadu z okazji Święta Niepodległości - przy potrawach z gęsiny. Konkurs ten rozpoczyna się 12 listopada.

Do 18 listopada czekamy także na prace plastyczne w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży ,,Farbką, kredką, ołówkiem-kolorowa gęś”.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły dotyczące obu konkursów w w poniższym materiale. Będę wdzieczna, jeśli rozpropagują Państwo informacje o obu konkursach w swojej gminie (np. wśród sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich itp.).

Czekają nagrody w konkursach gęsinowych

 

Zapraszamy do udziału w naszych konkursach gęsinowych: konkursie plastycznym dla dzieci oraz na relacje ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej dla rodzin. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, między innymi zestaw rowerów dla rodziny, sprzęt gospodarstwa domowego, gry, i przybory plastyczne.

 Temat tegorocznego konkursu plastycznego to ,,Farbką, kredką, ołówkiem…-kolorowa gęś”. Prace w konkursie plastycznym mogą być wykonane w dowolnej technice, a ich wielkość nie może przekraczać formatu A3. Nagrodzimy autorów najlepszych prac. Regulamin konkursu tutaj. Ubiegłoroczne prace plastyczne - tutaj

Konkurs na relację jest adresowany do wszystkich mieszkańców regionu, którzy kultywują starą polską tradycję i 11 listopada zasiądą do świątecznego obiadu, na którym będą królowały potrawy przygotowane z kujawsko-pomorskiej gęsiny. Ubiegłoroczne relacje-tutaj.

Od 12 listopada zapraszamy do nadsyłania relacji z przygotowań i biesiadowania w gronie rodzinnym. W relacji powinny znaleźć się zarówno zdjęcia i filmy oraz sprawozdania tekstowe z rodzinnego biesiadowania, jak i własne przepisy na potrawy z gęsiny.  Ważna informacja dla wszystkich potencjalnych uczestników: w tym roku po raz pierwszy w regulaminie konkursu na relację gęsiową wprowadziliśmy zapis, iż w zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu. Kompletny regulamin tutaj.

Relacje można przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na adres mailowy gesina@kujawsko-pomorskie.pl) lub dostarczyć osobiście. Prace plastyczne należy dostarczać wyłącznie pocztą tradycyjną na adres urzędu. Termin nadsyłania zgłoszeń w obu konkursach upływa 18 listopada. W przypadku przesyłania pracy pocztą, liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu Marszałkowskiego. 

W tym roku marszałek Piotr Całbecki przekazał dla mieszkańców regionu 2000 świeżych gęsich tuszek, które już wkrótce będzie można wygrać w konkursach organizowanych przez regionalne i lokalne media na terenie całego województwa. Zwycięzcy konkursów odbiorą smakowite nagrody 5 listopada w wyznaczonych miejscach naszego województwa. Więcej o konkursie.    

Ci z Państwa, którzy chcieliby, aby relacja z ich rodzinnego obiadu znalazła się w mediach, mogą zgłaszać się do Katarzyny Ocickiej (tel. 56/62-18-344, k.ocicka@kujawsko-pomorskie.pl). Chętne osoby skontaktujemy z redakcjami lokalnych i regionalnych mediów, które na swoich łamach pokażą, jak rodzinnie świętujemy w regionie Dzień Niepodległości.

Zapraszamy także do spróbowania swoich sił w konkursie literackim ,,Gęsim piórem na cześć gęsiny". Zadaniem jego uczestników jest napisanie humorystycznych, czterowierszowych utworów na cześć gęsiny. Wszystkie wiersze będą zamieszczane na stronie czasnagesine.pl. Do autorów najlepszych rymowanek trafią zestawy świątecznych produktów spożywczych. Szczegóły na temat konkursu zostaną ogłoszone w specjalnej gazecie-jednodniówce, dystrybuowanej między innymi podczas Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny w Przysieku (11-12 listopada).

 

 Więcej informacji o ubiegłorocznych konkursach tutaj.

 

Zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) jest wnioskiem o zasiłek chorobowy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zostało uruchomione automatyczne oprogramowanie umożliwiające pobieranie z ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zaświadczenie lekarskie otrzymane z ZUS w formie elektronicznej Kasa potraktuje jako wniosek o rozpatrzenie prawa do zasiłku chorobowego. Ubezpieczony rolnik nie musi zatem dostarczać do jednostki organizacyjnej Kasy (osobiście lub za pośrednictwem poczty) wydrukowanego zaświadczenia lekarskiego, wystawionego w formie elektronicznej (e-ZLA).

Natomiast, jeżeli lekarz wystawi ubezpieczonemu w KRUS zaświadczenie lekarskie w formie papierowej na formularzu ZUS – ZLA, zaświadczenie takie ubezpieczony powinien dostarczyć do jednostki organizacyjnej Kasy.

 

Przekazane za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

październik
październik
październik

W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25 października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach.

Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. Choroba nie jest groźna dla człowieka, ponieważ ludzie nie zarażają się wirusem ASF. Wystąpienie pomoru świń może być jednak przyczyną poważnych strat ekonomicznych, związanych z padnięciami zwierząt, wypłatami odszkodowań, kosztami zwalczania, a przede wszystkim, z wstrzymaniem obrotu oraz eksportu świń i wieprzowiny.

Choroby nie notowano jeszcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponieważ przypadki i ogniska ASF zostały stwierdzone na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, konieczne jest dostosowanie naszego regionu do przepisów weterynaryjnych regulujących zagęszczenie dzików.

W związku z tym, w dniach 20-25 października 2016 r., we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu będzie prowadzona ocena liczebności dzików w lasach metodą pędzeń próbnych na 10 proc. powierzchni lasów.

Leśnicy proszą – w miarę możliwości – o przełożenie wizyt w lesie na inny termin i wzmożoną ostrożność podczas poruszania się pojazdami przez tereny leśne. Przemieszczająca się zwierzyna (nie tylko dziki) może stanowić zagrożenie dla ruchu".