1 kwietnia 2016 o godzinie 10.00 w świetlicy w Rojewie odbył się kolejny już Gminny Turniej Recytatorski „O Pióro Jana Brzechwy”. Organizatorem turnieju był Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie. Do turnieju w tym roku przystąpiło w sumie 27 uczestników z klas 0-III ze Szkół w Rojewie, Rojewicach, i Ściborzu. Każdy uczestnik prezentował wiersz (niekoniecznie autorstwa Jana Brzechwy) z dowolnie wybranej literatury dziecięcej.
Po przesłuchaniach Komisja konkursowa w osobach:
Wójta Gminy Rojewo Pana Rafała Żurowskiego
Pani Anny Bejgrowicz –Radnej -Przewodniczącej Komisji ds. Oświaty i Kultury
Pana Piotra Czajkowskiego - Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie
Pani Agnieszki Zinkiewicz - Pracownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury
Pani Joanny Sierzputowskiej- Nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Rojewie
Postanowiła nagrodzić następujących uczestników:
W kategorii klas „0”
I miejsce Anna Telus SP Ściborze
II miejsce Amelia Polak SP Ściborze
III miejsce Julita Pietrusińska SP Rojewo
Wyróżnienie: Amelia Kuś SP Rojewo
W kategorii klas I
I miejsce Jan Kuźniacki SP Rojewice
II miejsce Emilia Procek SP Rojewo
III miejsce Kacper Knop SP Ściborze
Wyróżnienie: Amelia Kulpa SP Ściborze
W kategorii klas II
I miejsce Nicola Napora SP Rojewice
II miejsce Maria Kinal SP Rojewo
III miejsce Otylia Piaskowska SP Rojewice
Wyróżnienie Małgosia Konefał SP Rojewo
W kategorii klas III
I miejsce Julia Siwińska SP Rojewo
II miejsce Patrycja Błoch SP Rojewice
III miejsce Gabriela Krawiec SP Ściborze
Wyróżnienie: Dominika Porembska SP Rojewice
Nagrodzeni uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali dyplomy za udział. Laureaci I miejsc w kategoriach klas I-III zdobyli także prawo do reprezentowania naszej gminy w Konkursie Powiatowym 9 kwietnia w Inowrocławiu.

Więcej zdjęć na stronie FACEBOOK'a Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie.


Kierownik Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom zaangażowanym w organizację konkursu.

Życzenia dla mieszkańców z okazji zbiżających się Świąt Wielkanocnych

Drodzy Państwo
Z okazji zbliżających się Św. Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia, aby
w czas Świąt Wielkiej Nocy w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła
radość i spokój. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie
duchowe napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i
pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.


Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski oraz
Przewodnicząca i Radni Gminy Rojewo

Do konkursu swoje prace zgłosiło 9 Sołectw: Jaszczółtowo, Rojewice -Zawiszyn, Liszkowice, Ściborze, Rojewo, Płonkówko, Płonkowo, Wybranowo, Topola.

22 marca 2016r. na posiedzeniu zamkniętym komisja konkursowa powołana przez organizatora w składzie:

Bartłomiej Zieliński- pracownik SZOIK w Rojewie- przewodniczący komisji

Ewa Lewandowska - nauczycielka plastyki w SP w  Rojewie -członek komisji

Aneta Grabska – właścicielka kwiaciarni Julia w Rojewie -członek komisji

dokonała oceny zgłoszonych prac z których wybrano następujących laureatów I miejsca/II miejsca /III miejsca oraz przyznano 2 wyróżnienia. Oceniając prace komisja wzięła pod uwagę kryteria podane przez organizatora w regulaminie: estetykę wykonania palmy, pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, różnorodność i bogactwo użytych materiałów,  własnoręczność wykonania elementów.

Wyniki:

Miejsce I         Sołectwo Topola  rodzaj nagrody  Termos do żywności 26l.- Nagroda Wójta

Miejsce II        Sołectwo Wybranowo rodzaj nagrody  Termos do żywności 20l.

Miejsce III     Sołectwo Rojewice -Zawiszyn rodzaj nagrody  Elektryczny kocioł do zup 10l.

Wyróżnienie    Sołectwo Jaszczółtowo rodzaj nagrody  Bon Cateringowy o wartości 100zł

Wyróżnienie   Sołectwo Płonkowo rodzaj nagrody  Bon Cateringowy o wartości 100zł

Pozostałe Sołectwa otrzymały dyplomy za udział oraz Bony o wartości 50 zł na ciasto.

Organizatorem konkursu był Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury, a patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Rafał Żurowski.

 

ZAPRASZMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z GALERIA ZDJĘĆ 

Więcej

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia, dużo zdrowia, radości, optymizmu smacznego jajka, mokrego dyngusa, spędzania w gronie rodziny, niezapomnianych chwil, oraz samych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Życzy Kierownik

Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie Piotr Czajkowski

oraz pracownicy SZOiK.

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dniu 26.03.2016 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA

Z okazji dnia Sołtysa przypadającego w dniu 11 marca, wszystkim Sołtysom z Gminy Rojewo składamy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za trud i wysiłek w sprawowaniu zaszczytnej funkcji.

Wójt Gminy Rojewo,
Przewodniczący Rady,
Pracownicy Urzędu Gminy Rojewo.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom w naszej gminie spełnienia najskrytszych marzeń, radości życiowej, dużo szczęścia w aktualnym i przyszłym życiu rodzinnym, maksymalnej satysfakcji i samorealizacji zawodowej. Życzymy również, by miłość i szacunek okazywane z taką siłą w Dniu Waszego święta były Waszym udziałem przez cały rok.

Wójt i Rada Gminy Rojewo

Nawiązująć do pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 lutego 2016 r. Wójta Gminy Rojewo informuję, że rolnicy, u których wystąpiły szkody powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania w 2016 r. mogą składać wnioski dotyuczące strat. Druki wniosków są do pobrania u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Rojewie pokój nr 9 oraz na stronie internetowej Gminy Rojewo.

Wypełnione wnioski należy skłądać w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy Rojewo w terminie do dnia 18 marca 2016 r.

POBIERZ DRUK WNIOSKU

 

W piątek 26 lutego 2016r. do Dworu Biesiadnego w Rojewie zaproszone zostały pary obchodzące jubileusz 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminy, Rafał Żurowski – Wójt Gminy Rojewo, Joanna Mąka  - Przewodnicząca Rady Gminy w Rojewie, Adam Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Rojewie oraz Agnieszka Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilego.

Jednak najważniejszymi gośćmi były pary obchodzące jubileusz złotych godów.

W tym wyjątkowym dniu towarzyszyli im najbliżsi – rodzina i przyjaciele.

Małżonkowie udekorowani zostali medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ten – wśród polskich odznaczeń – jest medalem szczególnym. Przyznaje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tym Parom małżeńskim, które przeżyły w jednym i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Odznaczenie to jest wyrazem uznania Państwa dla trwałości związku małżeńskiego.

Odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Rojewo Pan Rafał Żurowski.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymały następujące pary małżeńskie:

 

 1. Kazimiera i Marian Kowalscy z Liszkowa,
 2. Regina i Albin Atamańczuk z Osieka Wielkiego,
 3. Janina i Tadeusz Janiak z Topoli,
 4. Zofia i Kazimierz Lewandowscy ze Ściborza,
 5. Maria i Edward Walewscy z Rojewa,
 6. Zofia i Marian Potrepko z Rojewic,
 7. Albina i Marian Mnich z Wybranowa,
 8. Stanisława i Edward Siemianowscy z Płonkowa,
 9. Joanna i Czesław Wiśniewscy z Topoli,
 10. Krystyna i Marian Dragon z Liszkowa,
 11. Janina i Mieczysław Wojtysiak ze Ściborza

 

Wspólne fotografie wszystkich odznaczonych, słowa uznania oraz życzenia skierowane do jubilatów przez Wójta Gminy, Przewodniczącą Rady Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dopełniły całej uroczystości.

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na symboliczną lampkę szampana. Wspólna kawa i ciasto była okazją do wspomnień i rozmów.

Dostojnym Jubilatom życzymy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNIA SIĘ Z GALERIĄ ZDJĘĆ

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄOrganizator konkursu:

Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie.

Cel konkursu:

Zachowanie i promowanie tradycji wykonywania palm i pisanek wielkanocnych.

Propagowanie folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy i pisanki w obrzędowości ludowej.

Zasady uczestnictwa:

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum, które wykonają palmy i pisanki dowolną techniką. Prace powinny być podpisane: imię i nazwisko, klasa, szkoła.

Termin i miejsce składania prac:

Prace należy złożyć do 18 marca w biurze SZOiK Rojewo  w budynku  SP Rojewo- I piętro. Prace oceni powołane przez organizatora jury w dniu 21 marca.

Nagrody

Najlepsze prace w każdej kategorii (SP klasy 0-III, SP klasy IV-VI oraz Gimnazjum) zostaną nagrodzone. Przewidziana jest wystawa prac.

 

                                                      Organizator:

                                                         SZOiK ROJEWO

Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie ogłasza konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną pod patronatem Wójta Gminy Rojewo Rafała Żurowskiego. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijaniem inwencji twórczej.

Mamy nadzieję, że konkurs stworzy okazję do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej, promocji dorobku kulturowego wsi, integracji środowisk wiejskich oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

Zachęcamy serdecznie wszystkie sołectwa do udziału w konkursie.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR:

 • Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie

CEL:

 • kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych  związanych
  z  Niedzielą Palmową i Wielkanocą,
 • promocja dorobku kulturowego wsi,
 • integracja środowiska lokalnego,
 • stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.

UCZESTNICY:

 • Sołectwa Gminy Rojewo

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną tradycyjną palmę wielkanocną - jedna palma z danego sołectwa (ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 1,5 metra,
 • palmy powinny być wykonane z materiałów naturalnych: bukszpanu, bazi, żarnowca, suchych kwiatów, bibuły,  wstążek itp.:
 • do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne
  z regulaminem, a w szczególności:

          -gotowe(kupione) palmy wielkanocne,

          -wykonane ze sztucznych gotowych (kupionych) materiałó i elementów zdobniczych.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • palmy należy dostarczyć do  18 marca 2016 r. do godz. 15.00 do Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie.
 • Dostarczone na konkurs palmy zostaną  poddane  ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 marca 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Rojewie, pok. 16, gdzie nastąpi ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

KRYTERIA OCENY:

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę :

 • estetykę wykonania palmy,
 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • różnorodność i bogactwo użytych materiałów,
 • własnoręczność wykonania elementów.

NAGRODY:

 • za najpiękniejsze palmy przyznane zostaną nagrody rzeczowe ( nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca).
 • na stronie internetowej www.rojewo.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu oraz galeria zdjęć z konkursu.

KONTAKT:

 • Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu – Pan Bartłomiej Zieliński Tel. 533 322 504.